Object Management Anatomical Mapping

Pripraviť súbor údajovKrok

1.

Ak v rámci vybratého súboru snímok neboli vopred definované objekty, softvér pomocou automatického spracovania súboru snímok klasifikuje tkanivá a zobrazí ich v rôznych farbách.

2.

Ak ste s rozpoznávaním tkaniva spokojní, vyberte Next .

  • Softvér automaticky rozdelí anatomické štruktúry do objektov, ktoré možno následne posudzovať a/alebo upravovať.

Výrobok č. 60917-68SK

Fecha de publicación: 2018-12-07