Object Management Anatomical Mapping

Smart ShaperKrok

1.

Vyberte objekt na manipuláciu.

2.

Otvorte kartu Contouring , vyberte položku Smart Shaper a potom vyberte položku Shape .

3.

Posuňte kurzor nad objekt.

Zobrazia sa zvýraznené šípky, ktoré ukazujú smer, ktorým je možné s objektom manipulovať.

4.

S použitím funkcie Shape môžete upraviť tvar objektu ohýbaním, vydúvaním alebo ťahaním jeho obrysov.

  • V prípade potreby pomocou jazdca upravte Brush Size .
  • Počas upravovania obrysov sa zobrazuje (meniaci sa) objem objektu .
  • Ak chcete úpravu vrátiť späť, vyberte položku Undo (opakovaným výberom vrátite späť viaceré zmeny).

5.

Keď ste vykonali potrebnú manipuláciu s tvarom objektu, zrušte výber objektu.

Všetky úpravy sa automaticky uložia.

Výrobok č. 60917-68SK

Fecha de publicación: 2018-12-07