Object Management Anatomical Mapping

Upravovanie objektov s vykreslením obrysov

Základné informácie

Tvar objektu je možné upravovať pomocou dostupných funkcií vykreslenia obrysov.

Overovanie objektov

Citlivosť nástrojov závisí od rôznych faktorov (napr. od faktora zväčšenia). Preto, ak sa má objekt používať v následných krokoch liečby, vždy starostlivo overte, či bol objekt upravený správne a či je vhodný na jeho budúce určené použitie.

Dostupné funkcie vykreslenia obrysov

Tlačidlo

Karta

OpisSmart Shaper

Upravuje tvar objektu v lokálnej oblasti 3D.Brush 3D

Vykresľuje obrysy oblasti záujmu (s geometrickou interpoláciou 3D).Odstraňuje oblasť s vykreslenými obrysmi z objektu (s geometrickou interpoláciou 3D).Brush 2D

Vykresľuje obrysy oblasti záujmu pixel za pixelom.

Umožňuje používateľovi opraviť štruktúry bez akejkoľvek interpolácie.Odstraňuje oblasť s vykreslenými obrysmi z objektu.

Používanie funkcie Brush 3DFunkcia Smart Shaper používa na vykreslenie obrysov multimodálne informácie, zatiaľ čo funkcia Brush 3D používa na vytvorenie objektu 3D geometrickú interpoláciu 3D. Táto interpolácia 3D sa môže pozorovať v rámci grafických prvkov a jej opis je uvedený nižšie:

(A) Ak…

(B) Softvér…

vykreslíte obrysy v paralelných rezoch

vytvorí interpolovaný objekt 3D

vykreslíte obrysy v kolmých rezoch

vytvorí interpolovaný objekt 3D

použijete lokálne obmedzenú interpoláciu 3D

hladko pridá označenú oblasť k objektu 3D

Výrobok č. 60917-68SK

Fecha de publicación: 2018-12-07