Object Management Anatomical Mapping

Otvoriť aplikáciu Anatomical Mapping

Krok

1.

Vyberte pacienta alebo pridajte nového pacienta.

2.

V rámci príslušnej kategórie vyberte pracovný tok plánovania.

3.

Vyberte požadovanú množinu údajov pacienta a potom vyberte OK.

4.

Zobrazí sa zoznam rôznych aplikácií, v závislosti od vašej konfigurácie softvéru. Pre spustenie softvéru vyberte Anatomical Mapping.

Výrobok č. 60917-68SK

Fecha de publicación: 2018-12-07