Object Management Anatomical Mapping

Smart ShaperKrok

1.

Wybrać obiekt do manipulacji.

2.

Otworzyć kartę Contouring , wybrać Smart Shaper i następnie wybrać Shape .

3.

Ustawić kursor na obiekcie.

Pojawią się podświetlone strzałki wskazujące, w którym kierunku można modyfikować obiekt.

4.

Użyć Shape do zagięcia, wybrzuszenia lub przeciągnięcia konturów obiektu, aby dostosować jego kształt.

  • Użyć suwaka, aby dostosować, w razie konieczności, Brush Size .
  • W miarę dostosowywania konturów wyświetla się (zmienna) objętość obiektu .
  • Aby cofnąć wprowadzoną modyfikację, należy wybrać Undo (wybrać tę opcję kilkakrotnie, aby cofnąć kolejne zmiany).

5.

Gdy kształt obiektu zostanie zmieniony w żądany sposób, odznaczyć obiekt.

Wszystkie zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Nr art.: 60917-68PL

Fecha de publicación: 2018-12-06