Object Management Anatomical Mapping

Obiekty anatomiczne

Informacje ogólne

Do celów segmentacji automatycznej dostępne są poniższe obiekty anatomiczne. Po segmentacji te obiekty wyświetlone są na liście na karcie Additional Objects.

Dostępne obiekty anatomiczne

Zestaw obrazów

Obszar anatomiczny

MR

Cranial (czaszka)

 • Amygdala (ciało migdałowate)
 • Chiasm (skrzyżowanie nerwów)
 • Central Sulcus (bruzda Rolanda)
 • Cerebellum (móżdżek)
 • Cerebrum (mózg właściwy)
 • Corpus Callosum (ciało modzelowate)
 • CSF (płyn mózgowo-rdzeniowy)
 • Geniculate Body (ciało kolankowate)
 • Hippocampus (hipokamp)
 • Hypothalamus (podwzgórze)
 • Optic Nerve and Tract (nerwy i droga wzrokowa)
 • Pineal Gland (szyszynka)
 • Pituitary Gland (przysadka)
 • Temporal Lobe (płat skroniowy)
 • Vessel (naczynie)
 • White and Gray Matter (istota biała i szara mózgu)

Basal Gangla (podstawowe gangliony)

 • Globus Pallidus Internal and External (gałka blada wewnętrzna i zewnętrzna)
 • Nucleus Ruber (jądro czerwienne)
 • Substantia Nigra Compacta and Reticulata (istota czarna zbita i siateczkowata)
 • Subthalamic Nucleus (jądro niskowzgórzowe Luysa)
 • Ventral Tegmental Area (pole brzuszne nakrywki)
 • Ventral Intermediate Nucleus (jądro brzuszne pośrednie)
 • Zona Incerta (warstwa niepewna)

MR i TK

Cranial (czaszka)

oraz

Head and Neck (głowa i szyja)

 • Brainstem (pień mózgu)
 • Capsula Interna and Externa (torebka wewnętrzna i zewnętrzna)
 • Caudatus (jądro ogoniaste)
 • Cochlea (ślimak)
 • Eyes (oczy)
 • Globus Pallidus (gałka blada)
 • Lens (soczewki)
 • Putamen (skorupa)
 • Thalamus (wzgórze)
 • Ventricles (komory mózgowe)
 • Whole Brain (cały mózg)

TK

Head and Neck (głowa i szyja)

 • Cricoid Cartilage (chrząstka pierścieniowata)
 • Mandible (żuchwa)
 • Manubrium (rękojeść mostka)
 • Lymph Levels (1A, 1B, and 2-6) (poziomy węzłów chłonnych (1A, 1B oraz 2–6))
 • Lymph Node (RCL, RP and RST) (węzeł chłonny (RCL, RP i RST))
 • Parotid Gland (ślinianka przyuszna)
 • Sternocleidomastoid Muscle (mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy)

Thoracic (piersiowy)

 • Aorta (tętnica)
 • Esophagus (przełyk)
 • Esophagus (przełyk)
 • Heart (serce)
 • Kidney (nerka)
 • Lung (płuco)
 • Liver (wątroba)
 • Ribs (żebra)
 • Sternum (mostek)
 • Trachea (tchawica)

Spine (kręgosłup)

 • All Single Vertebra (wszystkie pojedyncze kręgi)
 • Spine (Spinal Cord and Canal) (kręgosłup (rdzeń i kanał kręgowy))

Pelvic (miednica)

 • Bladder (pęcherz)
 • Hip Joint (staw biodrowy)
 • Penile Bulb (opuszka penisa)
 • Prostate (prostata)
 • Rectum (odbyt)
 • Seminal Vesicle (pęcherzyk nasienny)
Nr art.: 60917-68PL

Fecha de publicación: 2018-12-06