Object Management Anatomical Mapping

Szkolenie i dokumentacja

Szkolenie Brainlab

Aby zapewnić bezpieczeństwo i właściwe użytkowanie, przed użyciem systemu firma Brainlab zaleca, aby wszyscy użytkownicy wzięli udział w programie szkoleniowym prowadzonym przez przedstawiciela firmy Brainlab.

Odpowiedzialność

Ostrzeżenie

Elementy systemu i dodatkowe instrumenty mogą być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony personel medyczny.

Wydłużony czas działania na sali operacyjnej

Systemy nawigacyjne firmy Brainlab stanowią wrażliwą aparaturę techniczną. W zależności od konfiguracji sali operacyjnej, ułożenia pacjenta, czasów kalkulacji i złożoności, długość zabiegu z wykorzystaniem nawigacji może ulegać zmianom. Decyzja o dopuszczalności ewentualnego przedłużenia w przypadku danego pacjenta i leczenia należy do użytkownika.

Czytanie instrukcji obsługi

W niniejszej instrukcji opisano złożone oprogramowanie lub urządzenia medyczne, których należy używać z zachowaniem ostrożności.

Dlatego ważne jest, aby wszyscy użytkownicy systemu, aparatury lub oprogramowania:

  • dokładnie przeczytali niniejszą instrukcję przed korzystaniem ze sprzętu,
  • zawsze mieli dostęp do tej instrukcji.

Dostępne instrukcje obsługi

Instrukcja obsługiSpis treści

Instrukcje obsługi oprogramowania

  • Przegląd planowania leczenia i nawigacji sterowanej obrazem
  • Opis konfiguracji systemu na sali operacyjnej
  • Szczegółowe instrukcje dotyczące oprogramowania

Instrukcje obsługi urządzeń

Szczegółowe informacje dotyczące urządzeń do radioterapii i urządzeń chirurgicznych, zwykle definiowanych jako duże, złożone instrumenty

Instrukcje obsługi instrumentu

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi instrumentów

Instrukcja dotycząca czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji

Szczegółowe informacje na temat czyszczenia, dezynfekcji i sterylizowania instrumentów

Instrukcja obsługi systemu

Szczegółowe informacje na temat konfiguracji systemu

Techniczna instrukcja obsługi

Szczegółowe informacje techniczne dotyczące systemu, w tym także specyfikacje i informacje o zgodności

Nr art.: 60917-68PL

Fecha de publicación: 2018-12-06