Object Management Anatomical Mapping

Informacje prawne

Prawa autorskie

Niniejsza instrukcja zawiera informacje zastrzeżone prawem autorskim. Powielanie i tłumaczenie jakiegokolwiek fragmentu niniejszej instrukcji bez pisemnego zezwolenia firmy Brainlab jest zabronione.

Znaki towarowe firmy Brainlab

  • Brainlab® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub Stanach Zjednoczonych.
  • iHelp® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub USA.

Znaki towarowe innych firm

Microsoft® oraz Windows® to zastrzeżone znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Informacje dotyczące patentów

Ten produkt może być objęty jednym lub większą liczbą patentów bądź zgłoszeń patentowych. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: www.brainlab.com/patent.

Zintegrowane oprogramowanie innych firm

To oprogramowanie częściowo oparte jest na następujących pracach. Pełna licencja i informacje o prawach autorskich można znaleźć pod podanymi niżej linkami:

Oznaczenie CE  • Oznaczenie CE oznacza, że produkt firmy Brainlab spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy Rady Europy 93/42/EWG, dotyczącej wyrobów medycznych (MDD).
  • Anatomical Mapping to część oprogramowania Brainlab Elements Object Management, które jest produktem klasy IIb według zasad ustalonych w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych (MDD).

Sprzedaż w USA

Prawo federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie przez lekarzy lub na ich zamówienie.

Nr art.: 60917-68PL

Fecha de publicación: 2018-12-06