Object Management Anatomical Mapping

Menu danych

Informacje ogólne

Anatomical Mapping automatycznie wybiera najbardziej odpowiedni zestaw danych i domyślny wygląd.

Aby dostosować domyślny układ, zestaw obrazów i/lub listę obiektów, które są wyświetlane, należy wybrać Data, aby otworzyć menu danych.

Korzystanie z menu danychNr

Karta

Opis

Wskazówki

Images

Lista dostępnych zestawów obrazów.

Wybrać MORE , by edytować dostępne zestawy.

Objects

Lista obiektów zawartych w wybranym zestawie obrazów.

Wybrać ikonę oka, by wyświetlić/ukryć wszystkie obiekty.

Additional Objects

Lista dostępnych obrazów anatomicznych.

  • Użyć funkcji wyszukiwania , by znaleźć określony obiekt (wpisać *, aby wyświetlić podgląd wszystkich obiektów).
  • Po wybraniu obiekt zostanie wyświetlony w karcie Objects.

Dostępne układy  • Widok 3D (na górze po lewej stronie)
  • Kolejne przekroje (możliwość przełączenia pomiędzy przekrojami ACS)
  • Widok 3D (na górze po lewej stronie)
  • Przekroje osiowe, czołowe i strzałkowe (ACS)
  • Jeden przekrój (możliwość przełączenia pomiędzy przekrojami ACS)

Nr art.: 60917-68PL

Fecha de publicación: 2018-12-06