Object Management Anatomical Mapping

Brush 2DKrok

1.

Wybrać obiekt do manipulacji.

2.

Otworzyć kartę Contouring , wybrać Brush 2D i następnie wybrać Brush .

3.

Użyć Brush, by rozszerzyć kształt obiektu i Erase, by go zmniejszyć.

  • Użyć suwaka, aby dostosować, w razie konieczności, Brush Size .
  • W miarę dostosowywania konturów wyświetla się (zmienna) objętość obiektu .
  • Aby cofnąć wprowadzoną modyfikację, należy wybrać Undo (wybrać tę opcję kilkakrotnie, aby cofnąć kolejne zmiany).

4.

Przewijać do następnego przekroju i powtarzać etap 3, aż obiekt zostanie zmodyfikowany we wszystkich odpowiednich przekrojach.

5.

Gdy kształt obiektu zostanie zmieniony w żądany sposób, odznaczyć obiekt.

Wszystkie zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Nr art.: 60917-68PL

Fecha de publicación: 2018-12-06