Object Management Anatomical Mapping

Funkcje wyświetlania obrazów

Informacje ogólne

Za pomocą różnych funkcji wyświetlania obrazów , dostępnych w pasku narzędzi, można modyfikować widoki podczas sprawdzania i/lub modyfikacji obiektów.

Opcje wyświetlaniaPrzycisk

Funkcja

OpisPrzesuwanie przekroju w widoku

  • Przeciągnąć przekrój w żądane miejsce.


Przewijanie przez wszystkie przekroje w widoku

  • Przeciągnąć w górę/lewo lub w dół/prawo, aby obejrzeć wszystkie przekroje.
  • Użyć kółka myszy.


Powiększanie lub pomniejszanie

  • Przeciągnąć w górę/lewo (pomniejszenie) lub w dół/prawo (powiększenie).
  • W przypadku ekranu dotykowego nacisnąć obraz dwoma palcami i zsunąć (pomniejszenie) lub rozsunąć (powiększenie) palce.


Dostosowanie jasności i kontrastu przekroju

  • Przeciągnąć w dół / w górę, aby zwiększyć/zmniejszyć jasność.
  • Przeciągnąć w prawo / w lewo, aby zwiększyć/zmniejszyć poziom kontrastu.
Nr art.: 60917-68PL

Fecha de publicación: 2018-12-06