Object Management Anatomical Mapping

Używanie systemu

Zastosowanie

Brainlab Elements Object Management to aplikacje, których można używać do tworzenia, doskonalenia lub łączenia obiektów z segmentacją. Utworzone obiekty z segmentacją mogą być wykorzystane do dalszego postępowania terapeutycznego.

Wskazania do stosowania

Brainlab Elements Object Management można używać we wszystkich klinicznych schematach postępowania, które wymagają utworzenia obiektów z segmentacją lub manipulowania nimi. Samo urządzenie nie ma określonych wskazań klinicznych.

Zamierzona populacja pacjentów

Nie ma ograniczeń demograficznych, regionalnych ani kulturowych dotyczących pacjentów.

Część ciała lub rodzaj tkanki, do których przeznaczony jest wyrób

Wyrób jest jedynie oprogramowaniem. Nie ma kontaktu z żadną częścią ciała lub tkanką.

Sprawdzanie, udoskonalanie, łączenie, zawężanie lub poszerzanie nie ograniczają się do żadnej części ciała, (tj. można importować obiekty z segmentacją przedstawiające dowolną część ciała i wykorzystywać je w omówiony wcześniej sposób).

Faktyczna dostępność obiektów z segmentacją i, co za tym idzie, docelowej części ciała, zależy od licencjonowania oprogramowania Elements Anatomical Mapping.

Profil docelowego użytkownika

Aplikacja jest przeznaczona do stosowania przez profesjonalistów medycznych i ich asystentów pracujących w dziedzinie neurochirurgii oraz planowania radioterapii.

Środowisko docelowe

Oprogramowanie Brainlab Elements Object Management powinno być używane:

  • W warunkach biura szpitalnego lub innego miejsca wyposażonego w komputer

  • Na sali operacyjnej lub w salach odpowiednich do interwencji chirurgicznych

Oprogramowanie można zainstalować na standardowym komputerze z systemem Windows spełniającym określone minimalne wymagania.

Konieczne może być bardziej specyficzne docelowe środowisko użycia (np. określona stacja planowania lub platforma nawigacyjna), jeśli wyrób jest wykorzystywany w kombinacji z innymi wyrobami. Zamierzone środowisko docelowe jest wówczas określone w pliku technicznym dla odpowiedniego systemu.

Weryfikacja wiarygodności

Ostrzeżenie
Nr art.: 60917-68PL

Fecha de publicación: 2018-12-06