Object Management Anatomical Mapping

Modyfikowanie właściwości obiektówKrok

1.

Otworzyć menu Objects, wybierając strzałkę na karcie .

2.

Wybrać strzałkę na karcie odpowiedniego obiektu .

3.

Odpowiednio edytować właściwości. Można edytować następujące właściwości:

  • Name: umożliwia wprowadzenie nazwy obiektu
  • Type: umożliwia wybranie typu obiektu z menu rozwijanego
  • Role: umożliwia wybranie atrybutu roli z menu rozwijanego
  • Comment: umożliwia dodanie komentarzy
  • Color: umożliwia przypisanie koloru obiektowi
  • Delete: umożliwia usunięcie obiektu z aktualnego wyboru

Nr art.: 60917-68PL

Fecha de publicación: 2018-12-06