Object Management Anatomical Mapping

Juridische informatie

Auteursrecht

Deze handleiding bevat informatie die door auteursrecht wordt beschermd. Niets uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd of vertaald zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brainlab.

Brainlab-handelsmerken

  • Brainlab® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.
  • iHelp® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.

Niet-Brainlab-handelsmerken

Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Octrooi-informatie

Dit product kan onderworpen zijn aan een of meerdere octrooien of er kan een octrooiaanvraag voor zijn ingediend. Voor aanvullende informatie raadpleeg: www.brainlab.com/patent.

Geïntegreerde software van derden

Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het volgende werk. De volledige licentie en auteursrechtinformatie vindt u via onderstaande koppelingen:

CE-label  • De CE-markering geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 93/42/EEG van de Europese Raad betreffende medische hulpmiddelen.
  • Anatomical Mapping is onderdeel van Brainlab Elements Object Management dat volgens de regels die zijn vastgelegd in de richtlijn betreffende medische hulpmiddelen een klasse IIb-product is.

Verkoop in de VS

De federale wetgeving in de VS beperkt de aanschaf van dit product tot door of in opdracht van een arts.

Art-Nr.: 60917-68NL

Fecha de publicación: 2018-09-06