Object Management Anatomical Mapping

Smart ShaperTrinn

1.

Velg et objekt som skal manipuleres.

2.

Åpne fanen Contouring , velg Smart Shaper og velg deretter Shape .

3.

Beveg markøren over objektet.

Uthevede piler vises for å angi retningen objektet kan manipuleres i.

4.

Bruk Shape til å bøye, bukte eller dra objektets konturer for å modifisere formen.

  • Bruk glidebryteren til å justere Brush Size hvis nødvendig.
  • Etter hvert som du justerer konturene, vises det (endrende) objektvolumet .
  • Velg Undo for å angre en modifisering (gjør dette flere ganger for å angre flere endringer).

5.

Når objektets form er manipulert slik du ønsker, fjerner du valget av objektet.

Alle modifiseringer lagres automatisk.

Art. nr. 60917-68NO

Fecha de publicación: 2018-11-08