Object Management Anatomical Mapping

Juridisk informasjon

Opphavsrett

Denne veiledningen inneholder opphavsrettslig informasjon beskyttet av åndsverkloven. Ingen del av denne veiledningen kan reproduseres eller oversettes uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Brainlab.

Brainlab-varemerker

  • Brainlab® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.
  • iHelp® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

Varemerker som ikke tilhører Brainlab

Microsoft® og Windows® er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og andre land.

Patentinformasjon

Dette produktet kan være dekket av én eller flere patenter eller patentsøknader som er under behandling. For detaljer se: www.brainlab.com/patent.

Integrert tredjeparts programvare

Denne programvaren er basert på følgende arbeid. Hele lisensen og opphavsretten finner du ved å følge koblingene under:

CE-merke  • CE-merket viser at Brainlab-produktene overholder de vesentlige kravene i det europeiske rådsdirektivet 93/42/EØF, direktivet om medisinsk utstyr (“MDD”).
  • Anatomical Mapping er en del av Brainlab Elements Object Management, som i henhold til reglene etablert av MDD, er et produkt i klasse IIb.

Salg i USA

Amerikansk nasjonal lovgivning forbyr at dette instrumentet selges eller bestilles av andre enn leger.

Art. nr. 60917-68NO

Fecha de publicación: 2018-11-08