Object Management Anatomical Mapping

Åpne Anatomical Mapping

Trinn

1.

Velg en pasient eller legg til en ny pasient.

2.

Velg arbeidsflyten for planleggingen under den relevante kategorien.

3.

Velg ønsket pasientdatasett, og velg deretter OK.

4.

En liste over ulike applikasjoner vises, avhengig av programvarekonfigurasjonen. Velg Anatomical Mapping for å åpne programvaren.

Art. nr. 60917-68NO

Fecha de publicación: 2018-11-08