Object Management Anatomical Mapping

Bruke systemet

Tiltenkt bruk

Brainlab Elements Object Management er applikasjoner for oppretting, finjustering og kombinering av segmenteringsobjekter. Segmenteringsobjektene som opprettes kan brukes til videre behandlingsplanlegging.

Indikasjoner for bruk

Brainlab Elements Object Management kan brukes i alle kliniske arbeidsflyter som krever oppretting eller manipulering av segmenteringsobjekter. Selve enheten har ikke spesifikke, kliniske indikasjoner.

Tiltenkt pasientpopulasjon

Det er ingen demografiske, regionale eller kulturelle begrensninger for pasienter.

Kroppsdel eller vevstype enheten er tiltenkt å brukes på eller interagere med

Enheten er kun programvare. Den interagerer ikke med noen kroppsdeler eller vev.

Funksjonene for gjennomgang, finjustering, kombinering og marger er ikke begrenset til en kroppsdel (dvs. at segmenteringsobjekter av alle kroppsdeler kan importeres og brukes som omtalt tidligere).

Faktisk tilgjengelighet av segmenteringsobjekter, og således den tiltenkte kroppsdelen, avhenger av lisensfunksjonene til Elements Anatomical Mapping.

Tiltenkt brukerprofil

Programmet er beregnet for bruk av medisinsk personell og deres assistenter som arbeider innen nevrokirurgi og planlegging av strålebehandling.

Tiltenkte bruksomgivelser

Brainlab Elements Object Management skal brukes:

  • i et kontormiljø på et sykehus eller et annet sted der en datamaskin brukes

  • i en operasjonssal eller i rom som er egnet for kirurgiske inngrep

Programvaren kan installeres på en standard Windows-datamaskin som oppfyller minimumskravene.

Når enheten brukes i kombinasjon med andre enheter (f.eks. en bestemt planleggingsstasjon eller navigasjonsplattform), kan det foreligge mer spesifikke tiltenkte bruksomgivelser. I så tilfelle er de tiltenkte bruksomgivelsene oppgitt i den tekniske filen for det tilsvarende systemet.

Kontroll av riktighet

Advarsel
Art. nr. 60917-68NO

Fecha de publicación: 2018-11-08