Object Management Anatomical Mapping

Kompatibilitet med medisinske enheter og programvare

Kompatibel Brainlab medisinsk programvare

Bare Brainlab medisinsk programvare spesifisert av Brainlab kan installeres og brukes med systemet. Ta kontakt med Brainlab support for svar vedrørende kompatibilitet med medisinsk programvare fra Brainlab.

Programvare som ikke leveres av Brainlab

Forsiktig

Oppdateringer

Advarsel

Virusskanning og skadelig programvare

Brainlab anbefaler at systemet beskyttes med fullstendig oppdatert antivirusprogramvare.

Vær klar over at enkelte innstillinger for beskyttelse mot skadelig programvare (f.eks. virusskanner) kan redusere systemets ytelse. For eksempel kan hastigheten av prosesser som innlasting og lagring av pasientdata være redusert hvis skanninger utføres i sanntid og hver filtilgang overvåkes. Brainlab anbefaler å deaktivere sanntidsskanninger og gjennomføre virusskanninger utenom klinikkens åpningstid.

Advarsel
Advarsel

Ta kontakt med Brainlab support for mer informasjon om disse problemene.

Microsoft-sikkerhetsoppdateringer for Windows og driveroppdateringer

Brainlab tillater kun installasjon av sikkerhetsutbedringer (patcher). Ikke installer servicepakker og frivillige oppdateringer. Verifiser innstillingene dine for å sikre at oppdateringer lastes ned og installeres riktig og ved et egnet tidspunkt. Du må ikke oppdatere drivere på Brainlab-plattformer.

Se Brainlabs nettsider for mer informasjon om innstillinger og en liste over Microsoft-sikkerhetsoppdateringer som er blokkert av Brainlab support.

Adresse: www.brainlab.com/updates

Passord: WindowsUpdates!89

Art. nr. 60917-68NO

Fecha de publicación: 2018-11-08