Object Management Anatomical Mapping

Upotreba sustava

Namjena

Brainlab Elements Object Management aplikacije su za izradu, doradu i kombiniranje segmentacijskih objekata. Izrađeni segmentacijski objekti mogu se upotrebljavati za daljnje planiranje liječenja.

Indikacije za upotrebu

Brainlab Elements Object Management može se upotrebljavati u svim kliničkim tijekovima rada koji zahtijevaju izradu segmentacijskih objekata i postupanje s njima. Sam uređaj nema posebne kliničke indikacije.

Ciljna populacija pacijenata

Ne postoje demografska, regionalna ili kulturna ograničenja za pacijente.

Dio tijela ili tip tkiva namijenjen uporabi softvera ili interakciji s njime

Uređaj je samo softver. Ne dolazi u interakciju ni s jednim dijelom tijela ili tkivom.

Značajke pregleda, dorade, kombiniranja i margine nisu ograničene ni na koji dio tijela (tj. moguće je uvesti segmentacijske objekte bilo kojeg dijela tijela i upotrebljavati ih na prethodno navedeni način).

Stvarna dostupnost segmentacijskih objekata te time i ciljnog dijela tijela ovisi o značajkama licenciranja programa Elements Anatomical Mapping.

Profil ciljnog korisnika

Ova aplikacija namijenjena je medicinskim stručnjacima i njihovim asistentima koji rade u području izrade planova u neurokirurgiji i radiologiji.

Mjesto uporabe:

Brainlab Elements Object Management smije se upotrebljavati u:

  • uredskim prostorijama bolnice ili na bilo kojem drugom mjestu na kojemu je računalo na raspolaganju;

  • operacijskim salama ili prostorijama koje su prikladne za kirurške zahvate.

Softver se može instalirati na standardnom računalu sa sustavom Windows koje ispunjava definirane minimalne preduvjete.

Ako se uređaj upotrebljava u kombinaciji s drugim uređajima, moguće je da će mjesto uporabe biti specifičnije (npr. posebna stanica za planiranje ili navigacijska platforma). U tom se slučaju mjesto uporabe navodi u tehničkoj dokumentaciji odgovarajućeg sustava.

Provjera prihvatljivosti

Upozorenje
Br. proiz. 60917-68HR

Fecha de publicación: 2019-08-08