Object Management Anatomical Mapping

Koulutus ja dokumentaatio

Brainlab-koulutus

Turvallisen ja oikean käytön takaamiseksi Brainlab suosittaa, että kaikki käyttäjät osallistuvat Brainlabin edustajan pitämään koulutusohjelmaan ennen järjestelmän käyttämistä.

Vastuut

Varoitus

Vain asianmukaisen lääketieteellisen koulutuksen saanut henkilöstö saa käyttää järjestelmäkomponentteja ja lisälaitteita.

Pidempi leikkausaika

Brainlabin navigointijärjestelmät ovat herkkiä teknisiä laitteita. Leikkauksen kesto navigointia käytettäessä voi vaihdella leikkaussalin varusteiden, potilaan asettelun, laskennan keston ja monimutkaisuuden mukaan. Käyttäjän on päätettävä, onko mahdollinen pidennys hyväksyttävissä potilaan ja hoidon kannalta.

Käyttöohjeiden lukeminen

Tässä oppaassa käsitellään monimutkaisia lääketieteellisiä ohjelmistoja ja lääkinnällisiä laitteita, joita on käytettävä varoen.

Siksi on tärkeää, että kaikki järjestelmän, instrumenttien tai ohjelmiston käyttäjät:

  • lukevat nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteiden käyttöä
  • voivat tarkistaa tietoja näistä käyttöohjeista kaikkina ajankohtina.

Saatavilla olevat käyttöohjeet

KäyttöohjeSisältö

Ohjelmiston käyttöohjeet

  • Hoidon suunnittelun ja kuvaohjatun navigaation yleiskuvaus
  • Leikkaussalijärjestelmän asetusten kuvaus
  • Yksityiskohtaiset ohjelmiston käyttöohjeet

Laitteiston käyttöoppaat

Lisätietoja sädehoidosta ja kirurgisista laitteista, jotka tyypillisesti määritetään suuriksi ja monimutkaisiksi instrumenteiksi

Instrumenttien käyttöohjeet

Instrumenttien käsittelyn yksityiskohtaiset ohjeet

Puhdistus-, desinfiointi- ja sterilointiohjeet

Instrumenttien puhdistuksen, desinfioinnin ja steriloinnin yksityiskohtaiset ohjeet

Järjestelmän käyttöohje

Lisätietoja järjestelmän asennuksesta

Tekninen käyttöohje

Järjestelmän tekniset yksityiskohdat, mukaan lukien tekniset tiedot ja yhteensopivuustiedot

Art. nro: 60917-68FI

Fecha de publicación: 2018-08-30