Object Management Anatomical Mapping

Smart ShaperTrin

1.

Vælg et objekt at manipulere.

2.

Åbn fanen Contouring , vælg Smart Shaper , og vælg derefter Shape .

3.

Bevæg markøren hen over objektet.

Fremhævede pile vises for at vise den retning, objektet kan manipuleres i.

4.

Brug Shape til at bøje, udbule eller trække objektets konturer for at ændre formen.

  • Brug skyderen til at justere Brush Size , hvis det er nødvendigt.
  • Mens du justerer konturerne, vises objektets (skiftende) volumen .
  • For at fortryde en modificering skal du vælge Undo (fortsæt med at vælge for at fortryde flere ændringer).

5.

Når objektets form er blevet manipuleret som ønsket, så fravælg objektet.

Alle modificeringer gemmes automatisk.

Art-nr.: 60917-68DA

Fecha de publicación: 2018-08-30