Object Management Anatomical Mapping

Brug af systemet

Tilsigtet brug

Brainlab Elements Object Management er applikationer til oprettelse, forfinelse og kombination af segmenteringsobjekter. De oprettede segmenteringsobjekter kan bruges til yderligere behandlingsplanlægning.

Indikationer for anvendelse

Brainlab Elements Object Management kan bruges i alle kliniske arbejdsgange, der kræver oprettelse eller manipulation af segmenteringsobjekter. Selve enheden har ingen specifikke kliniske indikationer.

Tiltænkt patientbefolkning

Der er ingen demografiske, regionale eller kulturelle begrænsninger for patienter.

Tiltænkt kropsdel eller vævstype, som den anvendes på eller interagerer med

Enheden er kun software. Den interagerer ikke med nogen kropsdele eller noget væv.

Funktionerne for gennemgang, forfinelse, kombination og margen er ikke begrænset til nogen kropsdel ​​(dvs., at segmenteringsobjekter fra enhver kropsdel ​​kan importeres og anvendes på førnævnte måde).

Den faktiske tilgængelighed for segmenteringsobjekter, og dermed den tilsigtede del af kroppen, afhænger af licensfunktionerne for Elements Anatomical Mapping.

Tilsigtet brugerprofil

Programmet er beregnet til at blive anvendt af læger og deres assistenter inden for områderne neurokirurgi og planlægning af strålebehandling.

Tilsigtet brugsmiljø

Brainlab Elements Object Management skal anvendes:

  • På hospitalskontorer eller ethvert andet sted med adgang til en computer

  • På operationsstuer eller i andre lokaler, som er egnede til kirurgiske indgreb

Softwaren kan installeres på en standard Windows-computer med de definerede minimumskrav.

Et mere specifikt tiltænkt brugsmiljø (f.eks. en specifik planlægningsstation eller navigationsplatform) kan være til stede, når enheden bruges i kombination med andre enheder. Det tilsigtede brugsmiljø er derefter angivet i den tekniske fil til det tilsvarende system.

Gennemgang af plausibilitet

Advarsel
Art-nr.: 60917-68DA

Fecha de publicación: 2018-08-30