Object Management Anatomical Mapping

Ændring af objektegenskaberTrin

1.

Åbn menuen Objects ved at vælge pilen på fanen .

2.

Vælg pilen på det relevante objekts fane .

3.

Rediger egenskaberne efter behov. Følgende egenskaber kan redigeres:

  • Name: Indtast dit objektnavn
  • Type: Vælg en objekttype fra rullemenuen
  • Role: Vælg en rolleattribut fra rullemenuen
  • Comment: Tilføj relevante kommentarer
  • Color: Tildel en farve til et objekt
  • Delete: Fjern et objekt fra det aktuelle valg

Art-nr.: 60917-68DA

Fecha de publicación: 2018-08-30