Object Management Anatomical Mapping

Začínáme

Pozadí

Anatomical Mapping vám umožňuje kontrolovat a upravovat objekty. Aplikace poskytuje funkce k manipulaci s objekty pomocí různých vykreslovacích nástrojů.

Kvalita obrazu

Nástroj Anatomical Mapping je značně ovlivněn kvalitou datových sad. V důsledku toho bude mít lepší kvalita snímku obecně pozitivní dopad na kvalitu výsledné segmentace. Z toho důvodu společnost Brainlab doporučuje následující specifikace:

  • Více než 100 řezů
  • Rozlišení v rovině menší než 1 mm
  • Pokud je to možné, mělo by být FOV co možná největší
  • Vysoký poměr kontrastu ke tkáni (tj. dobrá vizualizace různých tříd tkání)
  • Vysoká míra odstupu signálu od šumu
  • K dispozici jsou různé submodality (T1, T2, FLAIR)
Číslo výrobku: 60917-68CS

Fecha de publicación: 2019-03-28