Object Management Anatomical Mapping

Anatomické objekty

Všeobecné informace

Následující anatomické objekty jsou k dispozici pro automatickou segmentaci. Po segmentaci jsou tyto objekty uvedeny na kartě Additional Objects.

Dostupné anatomické objekty

Sada snímků

Anatomická oblast

MR

Cranial (Lebka)

 • Amygdala
 • Chiasm (Chiazma)
 • Central Sulcus (Centrální brázda)
 • Cerebellum (Mozeček)
 • Cerebrum (Velký mozek)
 • Corpus Callosum
 • CSF (mozkomíšní mok)
 • Geniculate Body (Kolínkové těleso)
 • Hippocampus (Hipokampus)
 • Hypothalamus (Hypotalamus)
 • Optic Nerve and Tract (Zrakový nerv a trakt)
 • Pineal Gland (Epifýza)
 • Pituitary Gland (Hypofýza)
 • Temporal Lobe (Temporální lalok)
 • Vessel (Céva)
 • White and Gray Matter (Bílá a šedá hmota)

Basal Ganglia (Bazální ganglia)

 • Globus Pallidus Internal and External (Vnitřní a vnější globus pallidus)
 • Nucleus Ruber
 • Substantia Nigra Compacta and Reticulata (Černá substance – compacta a reticulata)
 • Subthalamic Nucleus (Subtalamicné jádro)
 • Ventral Tegmental Area (Ventrální tegmentální oblast)
 • Ventral Intermediate Nucleus (Nucleus ventralis intermedius)
 • Zona Incerta

MR a CT

Cranial (Lebka)

a

Head and Neck (Hlava a krk)

 • Brainstem (Mozkový kmen)
 • Capsula Interna and Externa (Capsula interna a externa)
 • Caudatus
 • Cochlea (Kochlea)
 • Eyes (Oči)
 • Globus Pallidus
 • Lens (Čočka)
 • Putamen
 • Thalamus
 • Ventricles (Komory)
 • Whole Brain (Celý mozek)

CT

Head and Neck (Hlava a krk)

 • Cricoid Cartilage (Chrupavka prstencová)
 • Mandible (Dolní čelist)
 • Manubrium
 • Lymph Levels (1A, 1B, and 2-6) (Hladiny lymfy (1A, 1B a 2-6))
 • Lymph Node (RCL, RP and RST) (Lymfatická žláza (RCL, RP a RST))
 • Parotid Gland (Příušní žláza)
 • Sternocleidomastoid Muscle (Kývač hlavy)

Thoracic (Hrudník)

 • Aorta
 • Esophagus (Jícen)
 • Esophagus (Jícen)
 • Heart (Srdce)
 • Kidney (Ledvina)
 • Lung (Plíce)
 • Liver (Játra)
 • Ribs (Žebra)
 • Sternum (Hrudní kost)
 • Trachea

Spine (Páteř)

 • All Single Vertebra (Všechny jednotlivé obratle)
 • Spine (Spinal Cord and Canal) (Páteř (mícha a trubice))

Pelvic (Pánev)

 • Bladder (Měchýř)
 • Hip Joint (Kyčelní kloub)
 • Penile Bulb (Bulbus penis)
 • Prostate (Prostata)
 • Rectum (Rektum)
 • Seminal Vesicle (Semenný váček)
Číslo výrobku: 60917-68CS

Fecha de publicación: 2019-03-28