Object Management Anatomical Mapping

Právní informace

Autorská práva

Tato příručka obsahuje patentované informace chráněné autorským právem. Je zakázáno jakoukoli část této příručky reprodukovat nebo překládat bez výslovného písemného souhlasu společnosti Brainlab.

Ochranné známky společnosti Brainlab

  • Brainlab® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Brainlab AG v Německu a/nebo ve Spojených státech.
  • iHelp® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu nebo ve Spojených státech.

Ochranné známky jiných společností

Microsoft® a Windows® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a jiných zemích.

Informace o patentech

Tento produkt může být chráněn jedním nebo několika patenty nebo podanými patentovými přihláškami. Podrobnosti viz: www.brainlab.com/patent.

Integrovaný software třetí strany

Tento program je částečně založen na následujícím díle. Plnou licenci a oznámení o autorských právech lze na níže uvedených odkazech:

Označení CE  • Označení CE znamená, že produkt společnosti Brainlab splňuje základní požadavky směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42/EEC (Medical Device Directive, MDD).
  • Anatomical Mapping je součástí nástroje Object Management v programu Brainlab Elements, což je produkt třídy IIb podle pravidel stanovených ve směrnici MDD.

Prodej v USA

Podle federálních zákonů USA se může tento produkt prodat pouze lékařům nebo na objednávku lékaře.

Číslo výrobku: 60917-68CS

Fecha de publicación: 2019-03-28