Object Management Anatomical Mapping

Úprava objektů pomocí obrysů

Pozadí

Tvar objektu lze upravit pomocí jakýchkoli dostupných funkcí pro obrysy.

Kontrola objektů

Citlivost nástrojů závisí na různých faktorech (např. na faktoru přiblížení). Takže pokud má být objekt použit v následných krocích léčby, vždy pečlivě zkontrolujte, že byl objekt správně upraven a je vhodný pro budoucí zamýšlený účel.

Dostupné funkce pro obrysy

Tlačítko

Karta

PopisSmart Shaper

Upravuje tvar objektu v 3D místním okolí.Brush 3D

Zvýrazňuje zájmovou oblast (pomocí geometrické 3D interpolace).Odstraní zvýrazněnou oblast z objektu (pomocí 3D interpolace).Brush 2D

Zvýrazňuje zájmovou oblast po jednotlivých pixelech.

Umožňuje uživateli opravovat struktury bez interpolace.Odstraní zvýrazněnou oblast z objektu.

Používání funkce Brush 3DFunkce Smart Shaper využívá pro zvýrazňování údaje z více modalit a nástroj Brush 3D využívá geometrickou 3D interpolaci k vytvoření 3D objektu. Tato 3D interpolace je vidět na obrázku a je popsána dále:

(A) Když…

(B) Software…

provedete zvýraznění v paralelních řezech ,

vytvoří 3D interpolovaný objekt .

provedete zvýraznění v kolmých řezech ,

vytvoří 3D interpolovaný objekt .

použijete místně omezenou 3D interpolaci ,

plynule přidá označenou oblast do 3D objektu .

Číslo výrobku: 60917-68CS

Fecha de publicación: 2019-03-28