Object Management Anatomical Mapping

Funkce zobrazení snímků

Pozadí

K úpravě zobrazení během prohlížení nebo úprav objektů použijte různé funkce zobrazení obrázků dostupné na panelu nástrojů.

Možnosti zobrazeníTlačítko

Funkce

PopisPosunutí řezu v rámci zobrazení

  • Přetáhněte řez do požadovaného umístění.


Procházení všemi řezy v zobrazení

  • Přetažením nahoru/doleva či dolů/doprava zobrazíte všechny řezy.
  • Použijte kolečko myši.


Přiblížení nebo oddálení

  • Přetáhněte nahoru/doleva (oddálení) nebo dolů/doprava (přiblížení).
  • Pokud používáte dotykovou obrazovku, přitiskněte dva prsty na snímek a pak je stáhněte (oddálení) nebo roztáhněte (přiblížení).


Úprava jasu a kontrastu řezu

  • Tažením dolů/nahoru zvýšíte/snížíte jas.
  • Tažením doprava/doleva zvýšíte/snížíte úroveň kontrastu.
Číslo výrobku: 60917-68CS

Fecha de publicación: 2019-03-28