Object Management Anatomical Mapping

Otevření programu Anatomical Mapping

Krok

1.

Vyberte pacienta nebo přidejte nového pacienta.

2.

V příslušné kategorii vyberte pracovní postup plánování.

3.

Vyberte požadovanou datovou sadu pacienta a pak položku OK.

4.

Zobrazí se seznam různých aplikací odvíjející se od konfigurace softwaru. Software otevřete zvolením možnosti Anatomical Mapping.

Číslo výrobku: 60917-68CS

Fecha de publicación: 2019-03-28