Anatomical Mapping

Začínáme

Všeobecné informace

Anatomical Mapping vytváří automaticky segmentované objekty z dostupných dat lékařských snímků. Generované objekty mohou být kontrolovány a dále vylepšovány.

Číslo výrobku: 60917-42CS

Fecha de publicación: 2017-11-23