Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Juridisk information

Upphovsrätt

Denna handbok innehåller information om äganderätt som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av denna handbok får reproduceras eller översättas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Brainlab.

Varumärken som tillhör Brainlab

Brainlab® är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG i Tyskland och/eller USA.

Varumärken som inte tillhör Brainlab

Microsoft® och Windows® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Integrerad tredjeparts-programvara

  • Denna programvara baseras delvis på arbete av Independent JPEG Group.
  • Denna produkt innehåller programvara som utvecklats av Apache Software Foundation (http://www.apache.org).
  • Denna programvara baseras delvis på arbete utfört av Open JPEG Group (för information om licenser, se: http://www.openjpeg.org/BSDlicense.txt).

CE-märkningCE-märkningen visar att Brainlab-produkten uppfyller de grundläggande kraven i Europeiska rådets direktiv 93/42/EEG för medicintekniska produkter (MDD).

Enligt principerna som fastställts i MDD utgör Adaptive Hybrid Surgery Analysis en CE klass-IIb produkt.

Försäljning i USA

Försiktighet

Art. nr 60912-83SV

Fecha de publicación: 2015-11-05