Viewer

Table of Contents

Juridisk information

Upphovsrätt

Denna handbok innehåller information om äganderätt som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av denna handbok får reproduceras eller översättas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Brainlab.

Brainlabs varumärken

 • Brainlab® är ett varumärke som tillhör Brainlab AG.

 • iHelp® är ett varumärke som tillhör Brainlab AG.

Varumärken som inte tillhör Brainlab

 • Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc., registrerat i USA och andra länder.
 • MacOS®, Safari® och iPad® är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.
 • Magic Leap™, Magic Leap 1™, Lumin SDK™ och Magic Leap-ikonen är varumärken som tillhör Magic Leap, Inc.
 • Microsoft®, Windows®, ActiveX®, Edge och Internet Explorer® är varumärken som tillhör Microsoft Corporation, registrerade i USA och andra länder.
 • Mozilla Firefox® är ett varumärke som tillhör Mozilla Foundation, registrerat i USA och andra länder.

Patentinformation

Denna produkt kan omfattas av ett eller flera patent eller pågående patentansökningar. För detaljer se: www.brainlab.com/patent.

Integrerad programvara från tredje part

Denna programvara är delvis baserad på följande arbete. Hela licensen och information om upphovsrätt nås via nedanstående länkar:

Övriga tillkännagivanden

 • Stepanov och McJones, licensen ”Elements of Programming”:
  • Upphovsrätt© 2009 Alexander Stepanov och Paul McJones.
  • Tillåtelse att använda, kopiera, modifiera, distribuera och sälja denna programvara och dess dokumentation för valfritt ändamål ges härmed utan avgift, förutsatt att ovanstående information om upphovsrätt visas på alla kopior, och att både informationen om upphovsrätt och denna information om tillstånd förekommer i stödjande dokumentation. Författarna gör inga utfästelser om denna programvaras lämplighet för något visst ändamål. Den tillhandahålls ”i befintligt skick” utan uttrycklig eller underförstådd garanti.
  • Algoritmer från Elements of Programming av Alexander Stepanov och Paul McJones Addison-Wesley Professional, 2009.
 • Licens för SGI C++ Standard Template Library:
  • Upphovsrätt© 1994 Hewlett-Packard Company.
  • Tillåtelse att använda, kopiera, modifiera, distribuera och sälja denna programvara och dess dokumentation för valfritt ändamål ges härmed utan avgift, förutsatt att ovanstående information om upphovsrätt visas på alla kopior, och att både informationen om upphovsrätt och denna information om tillstånd förekommer i stödjande dokumentation. Hewlett-Packard Company gör inga utfästelser om denna programvaras lämplighet för något visst ändamål. Den tillhandahålls ”i befintligt skick” utan uttrycklig eller underförstådd garanti.
 • Upphovsrätt© 1996 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.
  • Tillåtelse att använda, kopiera, modifiera, distribuera och sälja denna programvara och dess dokumentation för valfritt ändamål ges härmed utan avgift, förutsatt att ovanstående information om upphovsrätt visas på alla kopior, och att både informationen om upphovsrätt och denna information om tillstånd förekommer i stödjande dokumentation. Silicon Graphics gör inga utfästelser om denna programvaras lämplighet för något visst ändamål. Den tillhandahålls ”i befintligt skick” utan uttrycklig eller underförstådd garanti.

CE-märkeCE-märket visar att Brainlab-produkten uppfyller de grundläggande kraven i EU-rådets direktiv 93/42/EEG, direktivet om medicintekniska produkter (”MDD”).

Viewer är en produkt i klass Im enligt de regler som fastställs i MDD.

Rapportera incidenter gällande produkten

Du måste rapportera varje allvarlig incident som kan ha inträffat i samband med denna produkt till Brainlab, och inom Europa även till din motsvarande nationella behöriga myndighet för medicintekniska produkter.

Försäljning i USA

Enligt federal lag i USA får denna produkt endast köpas av eller på order av läkare.

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08