Viewer

Table of Contents

Mätfunktioner

Om mätfunktioner

I menyn Measure finns avancerade mätningsalternativ. Mätningar appliceras på aktuellt snitt samt på ett snitt före och efter.

Mätningar av avstånd, cirkel och vinkel är endast synliga i Viewer. Funktionerna för mätning av avstånd och cirkel är inte tillgängliga på icke-kalibrerade bilder.

Mätningsknappar

Knapp

FunktionDistance: Mäta avståndet mellan två punkter.Circle: Mäta diametern på en cirkel som överlagrar bilden.Angle: Mäta vinkeln av tre punkter på samma plan.Open Angle: Mäta vinkeln mellan två öppna plan.Point: Placera textrutor på bilden.See Next: När det finns mer än en mätning i markerade data görs ett hopp till det snitt där nästa mätning inträffar.Delete: Radera mätningsobjekt.Calibrate: Kalibrera mätfunktionerna i förhållande till en markör med kända dimensioner.

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08