Viewer

Table of Contents

Hur man förbereder en kollaborativ visningsinställning

För att visa data kollaborativt använder du en identisk referensposition för varje Magic Leap-enhet. Välj en plats (t.ex. ett öppet utrymme som är tillgängligt på alla sidor). Det blir där 3D-bilder byggs upp i 3D-utrymme.

Steg

1.

Placera den tryckta positioneringsmarkören på en plats som är lämplig för flera visare (t.ex. mitt på ett bord eller på golvet) eller kom fram till ett lämpligt referensobjekt (t.ex. en penna).

2.

Anslut din enhet och programvaran.

Efter att du anslutit ser du följande meddelande genom glasögonen: ”Use trigger to position.”

3.

Användarna har två alternativ:

  1. Titta på positioneringsmarkören från kort avstånd. När positioneringsmarkören känns igen av din Magic Leap-enhet, passar de virtuella och tryckta pilarna in sig automatiskt.

  2. Positionera och passa in pilarna manuellt med avtryckaren. Om alla användare väljer detta alternativ kan ett godtyckligt referensobjekt användas om positioneringsmarkören är otillgänglig.

4.

Upprepa med varje användare.

Flytta inte markören.

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08