Viewer

Table of Contents

Alternativ 2: Hur man manuellt positionerar den virtuella scenen

Du kan också positionera den virtuella scenen utan en tryckt positioneringsmarkör.

Steg

1.

Anslut din enhet och programvaran.

Efter att du anslutit ser du följande meddelande genom glasögonen: Use trigger to position.

2.

Rikta den virtuella pekaren mot den virtuella positioneringssymbolen.

3.

Dra och håll in avtryckaren för att gripa tag i objektet och flytta det till den önskade platsen (t.ex. en bordsskiva, golvet).

4.

Släpp avtryckaren.

3D-scenen byggs upp på den nya platsen.

5.

Öppna huvudmenyn för Viewer och välj Reposition för att flytta positioneringssymbolen igen.

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08