Viewer

Table of Contents

Hur man mäter diametrarMed funktionen Circle kan du mäta diametern på en cirkel som överlagrar bilden. Diametermätningar appliceras på aktuellt snitt samt på ett snitt före och efter.

Steg

1.

Välj Circle.

2.

Välj en punkt i bilden för att skapa en cirkel.

Cirkelns diameter beräknas och visas.

3.

Positionera om cirkeln efter behov genom att dra i dess mitt. Ändra cirkelns storlek genom att trycka på och dra i dess kanter.

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08