Viewer

Table of Contents

Hur man omdefinierar patientorienteringSteg

1.

Välj Align.

2.

Rotera och/eller panorera bilden så att riktningsmarkörerna i vyn justeras efter patientens faktiska riktning.

Andra öppna vyer kan användas för att jämföra och verifiera riktningsjusteringen.

Varning
Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08