Viewer

Table of Contents

Huvudmeny för ViewerTryck på knappen Home på Magic Leap-kontrollen för att öppna menyn.

NrBeskrivning

Reposition: Ställer in platsen där objekt byggs in i en verklig miljö.

QR Code: Ansluter eller återansluter enheten till Viewer.

About: Visar information om programvaran Viewer.

Exit: Kopplar bort enheten från Viewer.

Lock 3D Orientation: Låser och låser upp orienteringen för alla tillgängliga 3D-vyer.

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08