Viewer

Table of Contents

Alternativ för att positionera den virtuella scenenNrBeskrivning

Tryckt positioneringsmarkör

Virtuell positioneringssymbol

Efter att ha anslutit enheten kan du definiera var virtuella objekt byggs upp i den verkliga miljön.

Definiera positionen med hjälp av positioneringsmarkören eller den virtuella positioneringssymbolen via Magic Leap-kontrollen.

För att upprepa denna process eller ändra positionen öppnar du Magic Leap Viewer-huvudmenyn och väljer Reposition.

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08