Viewer

Table of Contents

2D-tips – fönsterinställningar aktiverade

När navigeringsalternativet Windowing är aktiverat i 2D-displayen och du siktar med den virtuella pekaren inom en 2D-vy, visas följande tips.

TipsalternativBeskrivning
Trigger

Tillämpa fönsterinställningar med avtryckaren och genom att föra hela kontrollen åt vänster/höger och uppåt/neråt.

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08