Viewer

Table of Contents

Hur man väljer ett intresseområde

Steg

1.

Välj Select ROI.

2.

Dra diagonalt över det valda området.

En valram skapas baserat på diagonalen.

3.

Släpp greppet.

Programmet väljer ROI:n och zoomar in på det.

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08