Viewer

Table of Contents

Granskningsfunktioner

Knapp

FunktionReset: Återställer alla snitt till de ursprungliga granskningsinställningarna.Linked View: Länkar flera bilduppsättningar på skärmen.Presets: Välj förinställda CT-fönsterinställningar.Windowing: Justerar ljusstyrkan (uppåt och nedåt) och kontrasten (vänster och höger).Slices: Justera antalet visade snitt.

I menyn kan du justera tjockleken och avståndet mellan de visade snitten.Align: Låter dig justera riktningen på den scannade datan.Flip: Dra tvärs över den bild som du vill flytta:

  • vertikalt, för att vända bilden uppåt/nedåt,
  • horisontellt, för att vända bilden åt höger/åt vänster.


Screenshot: Tar en skärmdump av den aktuella skärmen.

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08