Viewer

Table of Contents

Grundläggande granskningsknappar

De grundläggande granskningsknapparna finns alltid tillgängliga i Viewer.

Knapp

FunktionScroll:

  • Dra åt höger eller nedåt för att flytta framåt genom uppsättningen
  • Dra åt vänster eller uppåt för att flytta bakåt genom uppsättningen


Rotate: Roterar 3D-rekonstruktionen.Zoom:

  • Dra uppåt för att zooma ut
  • Dra nedåt för att zooma in


Pan: Dra bilden till önskad position eller tryck på bilden för att centrera bilden på denna punkt.Add View: Öppnar val av rekonstruktion.Öppnar val av rekonstruktion.

Maximerar/minimerar vald bild.Stänger den valda vyn.Pilar inom vyn för att rulla igenom bildsnitten.

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08