Viewer

Table of Contents

Vyn Probe’s EyeNrBeskrivning

Visningsriktning (gul linje)

3D-rekonstruktion av patientbilduppsättning

Aktuellt fokusplan

Vyn Probe’s Eye

Vyn Inline i 2D

Vyn Inline i 2D

Vyn Probe’s Eye och de två tillhörande Inline-vyerna är bara tillgängliga i Mixed Reality i 3D (d.v.s. de kan inte visas på displayen). Vyn Probe’s Eye visar en rekonstruktion av patientbilduppsättningen på det aktuella fokusplanet och återspeglar skanningsdata längs den gula laserlinjen , som går genom 3D-vyn till vänster.

För att öppna vyn Probe’s Eye siktar du med den virtuella pekaren mot vyn på samma plats och vinkel där du vill skapa Probe’s Eye-vyn. Du kan sedan visa och rulla genom bilddata i ett 2D-fält i förhållande till visningsriktningen bredvid 3D-volymåtergivningen.

De två Inline-vyerna i 2D , är vinkelräta mot Probe’s Eye-vyn och öppnas samtidigt som Probe’s Eye-vyn. De är bara synliga när användaren är i en nästan lodrät vinkel mot 3D-rekonstruktionen.

Den visningsriktning som visas anges i gult på 3D-volymrekonstruktionen .

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08