Viewer

Table of Contents

Hur du ansluter din enhet

Följ dessa steg för att ansluta din Magic Leap-enhet till Viewer.

Steg

1.

Starta Viewer på skrivbordet.

2.

Sätt på din Magic Leap-enhet (t.ex. med hjälp av knappen på framsidan av Lightpack).

3.

Starta Brainlab-programmet från Magic Leap-huvudmenyn.

4.

I programmet Viewer på skrivbordet öppnar du menyn 3D Options.

5.

Välj Magic Leap.

6.

En QR-kod visas.

7.

Titta igenom Magic Leap-enheten på QR-koden.

8.

Så fort QR-koden har känts igen ansluter enheten. Det kan ta några sekunder.

Dialogrutan för QR-koden stängs automatiskt.

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08