Viewer

Table of Contents

Hur man omdefinierar patientorientering

Om att omdefiniera patientorientering

Med funktionen Align kan du omdefiniera patientens riktning i bilduppsättningen.

Om patienten till exempel scannades i axial (buk- eller ryggläge) position men med huvudet vinklat kommer märkningen i scanningsdata att inte stämma med riktningen. Du kan rätta till detta genom att anpassa informationen så att den stämmer överens med etiketten i respektive vy.

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08