Viewer

Table of Contents

Tekniska krav för inställning av Viewer med Magic Leap

Maskinvarukrav för Viewer

  • Grafik: DirectX 11-kompatibel med 512 MB grafikminne

  • Displayupplösning: 1 280 x 1 024

  • Processor: 4 fysiska kärnor

  • RAM: 4 GB

Ytterligare krav

Magic Leap 1

Varning

Nätverkskrav

Både Magic Leap 1 och datorn måste vara anslutna till samma nätverk. Magic Leap kräver Wi-Fi, men inte internet. Datorn kan anslutas antingen via Wi-Fi eller nätverkskabel.

Viewer och Magic Leap kräver en krypterad anslutning för SSL-kommunikation. Även om vilken https-standardport som helst kan användas, rekommenderar Brainlab att man använder https-porten med utökad säkerhet 44388. Om denna port har blockerats, kontakta då sjukhusets IT-avdelning och ta reda på vilken port som används istället.

Rekommenderade belysningsförhållanden

Som på alla icke-kalibrerade skärmar visas grå nivåer på Magic Leap inte idealiskt jämfört med diagnostiska skärmar. För en bra Mixed Reality-upplevelse ska du använda normala belysningsförhållanden i ett rum med få fönster och få glansiga ytor. Lägg märke till att starkt solljus kan försämra prestandan. Granskning av medicinsk data i Mixed Reality går bäst när det virtuella innehållet placeras framför en mörkare homogen bakgrund.

Ytterligare rekommendationer för att förbättra prestandan för Magic Leap:

  • Behålla belysningen på rekommenderade nivåer (t.ex. max 500 lux på kontor)
  • Placera arbetsområden så att fönstren är parallella med siktlinjen
  • Ta bort skinande föremål utom synhåll
  • Behålla Magic Leaps inställning för ”automatisk ljusstyrka” på
Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08