Viewer

Table of Contents

Hur man väljer rekonstruktioner

Steg

1.

Välj Add View eller rekonstruktionsknappen.

Dialogen för val av rekonstruktion öppnas.

2.

Välj vy med hjälp av symbolerna.

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08