Viewer

Table of Contents

Menyn Selected Data

Med menyn SELECTED DATA kan du visa/dölja markerade data.NrFörklaring

Välj ikonen för att öppna menyn SELECTED DATA.

Data tillgängliga för granskning (t.ex. bilder, föremål, mätningar).

Välj MORE för att öppna datavalssidan.

Välj för att visa data.

Välj för att dölja data.

Välj för att expandera/minimera listor med tillgängliga data.

Visar alla tillgängliga layouter.

Välj för att stänga menyn SELECTED DATA.

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08